E achter B

Praktijk-opleiding cat. BE

Kijk eerst op de site van het CBR....... www.rijschoolzoeker.nl

Ter verkrijging van het rijbewijs cat.BE wordt uitsluitend een praktijk-examen afgelegd (dus geen theorie). Tijdens de praktijklessen ligt de nadruk op het trainen van de meer specifieke vaardigheden, waarover men moet beschikken bij het rijden met een voertuigcombinatie. Deze specifieke vaardigheden hebben betrekking op de grotere omvang van het voertuig waardoor bepaalde consequenties ontstaan voor rij- c.q. stuurgedrag en het geringere acceleratievermogen waardoor bepaalde handelingen anders dienen te worden uitgevoerd. Verder wordt er ook vooral aandacht besteed aan het verkeersinzichtelijk vermogen van de kandidaat. Reguliere rij-opleiding BE Bij de aanvang van de rij-opleiding wordt er z.s.m. na inlevering van de examen-bescheiden (+betaling) een praktijk-examen aangevraagd. Ter voorbereiding op het praktijk-examen wordt er 1 x per week een rijles van 2 uur ingepland. Op het moment, dat de kandidaat op het vereiste examenniveau rijdt, wordt er in onderling overleg een examendatum vastgesteld.

SPOEDCURSUS (Dag-opleiding BE)

Naast de reguliere rij-opleiding verzorgt Rijschool Wim Trip ook een zgn. dag-opleiding BE. Na inschrijving hiervoor, wordt er allereerst een intake van 2 uur afgenomen om te kijken of de kandidaat geschikt is voor het volgen van een dag-opleiding. Nadat de kandidaat de examenbescheiden heeft ingeleverd en de betaling heeft plaatsgevonden, wordt er een praktijk-examen aangevraagd. De rijlessen worden gegeven voorafgaand aan het geplande examen; intake 2 uur + resterende uren op de dag vooraf het examen. De lessen volg je overdag van 08.00 en 18.00 uur of eventueel zaterdag tussen 08.00 en 13.00 uur.

  • We rijden met een VW T5 AUTOMAAT of eeen BMW X2 schakel . Met BE automaat heeft geen gevolgen voor het rijbewijs, U blijft B schakel rijbewijs behouden.
  • De lessen beginnen bij de rijschool in Klazienaveen.
  • Voor het examen moet je meenemen je rijbewijs B, oproepkaart.

Examen-eisen

Aan en afkoppelen van de aanhangwagen recht achteruitrijden, bocht links/rechts achteruit, op een veilige en aangepaste wijze aan het verkeer kunnen deelnemen met de combinatie 

Via handige link op deze site, kunt u de gezondheidsverklaring invullen!